байлаулы


байлаулы
bağlı

Қазақша-түрікше сөздік. 2009.

Look at other dictionaries:

 • аэростат — (аэро… және грек. statos тұрған, жылжымайтын) ауадан жеңіл ұшу аппараты. Оның көтерілу күші қабыққа (баллонға) үрленген, атмосфералық ауаға қарағанда жеңіл газ (сутегі, гелий, жылытылған ауа) арқылы жасалады. А. еркін ұшатын (басқарылатын немесе… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • үреген — (Гур., Маңғ.) үргіш, көп үретін. Байлаулы ит ү р е г е н, байлаулы өгіз сүзеген (Мақал). Мынау Таймасың ү р е г е н ғой (Гур., Маңғ.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • бөгет аэростаты — (Аэростат заграждения) байлаулы аэростат. Ондай аэростаттар белгілі ұрыстық тәртіппен қорғайтын объектінің үстіне немесе оған жетер жолдағы биіктікке эшелонданып көтеріледі …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • ажырғы — 1 (Сем.: Мақ., Ұрж.) иінағаш. А ж ы р ғ ы болмаса, суды немен әкелесің (Сем., Ұрж.) 2 1. (Шығ.Қаз.: Күрш., Тарб.) жауыр аттың мойнына байлайтын ағаш. Бұрын жауыр атқа а ж ы р ғ ы байлайтын еді. Қазір ондай жоқ қой (Шығ.Қаз., Күрш.). – Сізге а ж ы …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • атбайлар — 1 (Қар., Ж.арқа) ат байлайтын қазық. Болыстық аткомның алдындағы а тб а й л а р д а байлаулы аттар тұр (С. Сейф., Шығ., В, 65) 2 (ҚХР) ұзатылған қыз. Ұзатылған қыз сенің болашақ а т б а й л а р ы ң, өрісің, сондықтан қыз бала ұл баладан кем… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • аула — 1 (Орал: Орда, Жән., Шыңғ.; Гур.: Шев., Маңғ.; Түрікм.: Ашх., Анн., Гяу.) қора. Өрістен келген қойды а у л а ғ а кіргіз! (Орал, Шыңғ.). Тінәлі ұлының а у л а с ы н д а шөпсіз байлаулы тұрды («Ж. жол», 20.01.1932). Үлкен а у л а н ы ң ішінде бірі… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • бұлық — 1 (Алм.: Кег., Шел.) бөлме. Мынау тамның (қ.) бір б ұ л ы ғ ы (Алм., Кег.). Сырт көрінісінде қыстақтың өзге үйлерінен ешқандай айырмасы жоқ, бұл там (қ.) қоржын тәрізді үш б ұ л ы қ жай (Б. Соқ., Жекпе жек, 18). Қонақ көп келетін болған соң, үйді …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • каршөндік — (Гур., Маңғ.) асхана. Бәріміз де тамақты к а р ш ө нд і к т е н ішіп тұрдық (Гур., Маңғ.). К ә р ш е ун і к т е р мен қымызханалардың маңында ғана байлаулы ат, қараң құраң адам көрінеді («Жұлдыз», №3, 1987) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • кім түртті — (Ақт., Жұр.) көзі байлаулы баланың шекесін шерткенді көп ішінен тауып ойнайтын балалар ойыны …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • қада — 1 1. (Түрікм.: Таш., Мары, Тедж.; Қарақ.) үй құрылысында мәткенің, белағаштың үстінен салынатын жіңішке ағаштар. 2. (Сем.: Абай; Шығ.Қаз., Марқ.; Қост., Жанг.) тіреу, діңгек. Үйдің қ а д а с ы н а киім ілді (Сем., Абай). Жылы үйдің қ а д а с ы… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • шабыра — 1 1. (Түрікм.: Таш., Көнеүр., Тедж., Мары) ешкі терісінен жасалған былғары. Мәш тігуге ш а б ы р а д а н әздігі жоқ (Түрікм., Тедж.). 2. (Өзб.) жұқа былғары, шегірен. Құлақшынның ш а б ы р а с ы жарыққа жылт жылт етеді (Өзб.) 2 (Қост., Об.; Ақт …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі